ข่าวกิจกรรม

การสร้างความเข้าใจให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนของศูนย์ CSR จังหวัดอุบลราชธานี

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมเชิงปฏ ...
อ่านต่อ

Kick off โครงการ”ครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

วันที่ 17 มีนาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว) ประธานเปิด Kick off โ ...
อ่านต่อ

เวทีสมัชชาครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี และงานรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2564

วันที่ 12 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี จัดเวทีสมัชชาครอบคร ...
อ่านต่อ

วันสตรีสากลจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้แนวคิด “เสริมพลังสตรีและเด็กหญิงสู่ความเสมอภาค ร่วมตัดสินใจ ไร้ความรุนแรง”

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธา ...
อ่านต่อ

ติดตามการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์ และ การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2564 นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial