ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ 3 ชั้น 11 ยูนิต จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 9,116,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิ๊ก) https://drive.google.com/file/d/1PE6rPPneWvFAHnJPSBGJEcq1bL6ZBHvz/view?usp=sharing


Share: