ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รายละเอียดตามที่แนบ


Share: