ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนิติกร

รายละเอียด (คลิ๊ก)

https://drive.google.com/file/d/1P0KamDHaMBl81I76ORN8fqKeONNbzAkX/view?usp=sharing


Share: