ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ การสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) ตำแหน่งนิติกร กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนิติกร

รายละเอียด (คลิ๊ก)

https://drive.google.com/file/d/1J_XK6_55sUh7XqRJxmBryA6IilFKT77y/view?usp=sharing


Share: