ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 6 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


Share: