ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนhttps://drive.google.com/file/d/1GT6E1joKkgCmTjuKKIo5PprUOdxmyS0q/view?usp=sharing


Share: