ประกาศ เรื่อง เลื่อนการดำเนินการเลือกสรรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศ เรื่อง เลื่อนการดำเนินการเลือกสรรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


Share: