พิธีมอบเงินพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากฟ้าผ่า

นายวิศิษฐ์ ผลดก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี กรรมการและผู้ข่วยเลขานุการด้านสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด จัดพิธีมอบเงินพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากฟ้าผ่า จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 59,400 บาท โดยรับบุตรผู้เสียชีวิต จำนวน 3 คน เข้าไว้เป็นนักเรียนทุนพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมอบสิ่งของพระราชทานแก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 โดยมีนายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี


Share: