ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ 3 ชั้น 11 ยูนิต
จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 9,116,000 บาท

รายละเอียด (คลิ๊ก)

https://drive.google.com/file/d/1woDciVAkJuDEX5bWjEiH3phWbKgld8QL/view?usp=sharing


Share: