เรื่อง การรับสมัครการคัดเลือกเพื่อเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียด (คลิ๊ก)

https://drive.google.com/file/d/1rUaE1lObAsZ5_fKL2zuLJkCsXCKkeyRm/view?usp=sharing


Share: