พมจ.อุบลฯ นำทีมผู้นำสตรี อพม. อุบลฯ เข้าศึกษาดูงาน หวังเพิ่มทักษะด้านอาชีพ

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2565 นายวิศิษฐ์ ผลดก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี นำทีมกลุ่มผู้นำสตรี อพม. ระดับหมู่บ้าน ตำบล และแกนนำเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 30 คน รวมทั้งบุคลากรหน่วยงานในสังกัด One Home รวมทั้งสิ้น 40 คน

ในการนี้ นางสาวจารุวรินทร์ ธนาชนะสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมเจ้าหน้าที่ บุคลากร ให้ต้อนรับอย่างอบอุ่น

สำหรับการศึกษาดูงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้นำสตรี อพม. เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะ สาขาอาชีพต่าง ๆ ถือได้ว่าเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทภารกิจ ผ่านกระบวนการของศูนย์เรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว ซึ่งประกอบด้วย 4 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่

ฐานที่ 1 ศูนย์ Learning Center

ฐานที่ 2 ชี้ช่องทางสร้างอาชีพ

ฐานที่ 3 ศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว

ฐานที่ 4 อีหล่าลำดวน LAND ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสตรี 10 จังหวัดภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่าง นอกจากการเรียนรู้กิจกรรมฐานต่างๆแล้ว ทาง พมจ.อุบลฯ หวังว่า เมื่อได้เข้ามาเรียนรู้ ดูงานในครั้งนี้แล้วทุกคนจะสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดและประชาสัมพันธ์ แนะนำ ชี้แนะให้กับผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ต่างๆได้อีกด้วย


Share:‘พัชรี อาระยะกุล’ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่!ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน One Home พม. จ.อุบลราชธานี

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน One Home จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานร่วมรับฟังปัญหาอุปสรรคการทำงานของหน่วยงาน One Home พม.อุบลฯ ในเรื่องการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครอบครัว กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในระดับพื้นที่ พร้อมทั้งให้แนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ตามนโยบายของกระทรวง พม. ให้ขวัญและกำลังใจบุคลากรกระทรวง พม. ในการทำงานแก้ไขปัญหาสังคมในการนี้ “นางสาววรรณา อรัญกุล” ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6 พร้อมทีมหน่วยงาน One Home พม.อุบลฯ นำโดย นายวิศิษฐ์ ผลดก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับด้วยความปิติที่ท่านปลัดฯพร้อมด้วยคณะฯห่วงใยการปฎิบัติงานของบุคลากรส่วนภูมิภาคเป็นอย่างดี โดยช่วงสุดท้ายของการตรวจเยี่ยมมีการประชุมตรวจติดตามนโยบายพร้อมข้อแนะนำในครั้งนี้ด้วย


Share:คุณยาย ปลื้ม!! หลัง พม. จับมือ ทต.กุดข้าวปุ้น ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้ตรวจราชการ พม. เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

ผู้ประสบปัญหา : นางคำเจริญ ปูคะธรรม บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 10 ตำบลข้าวปัน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้ตรวจราชการฯ มอบ เครื่องอุปโภคบริโภคนายอำเภอกุดข้าวปุ้น มอบ พระบรมฉายาลักษณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น มอบ ชุดยาสามัญประจำบ้านและพัดลม งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2565 จำนวนเงิน 22,500 บาท และได้รับการสนับสนุนจากช่าง อาสาสมัครและแรงงานในชุมชน


Share:ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. นำทีม One Home จังหวัดอุบล เข้าพบ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตตรวจราชการที่ 14 (นายอนันต์ ดนตรี) พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6 (นางสาววรรณา อรัญกุล) นายวิศิษฐ์ ผลดก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปี 2565 โดยได้พบผู้ว่าราชการจังหวัดอุลลราชธานี (นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์) เพื่อหารือข้อราชการด้านสังคม และประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานหน่วยงาน One Home จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ณ ห้องรับรองเจ้าคำผง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี


Share:พม. อุบลราชธานี จัดกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทย และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย หรือ Zero Tolerance

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 19.00 น. ณ บริเวณลานสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2565 และปล่อยแถวชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม ออกตรวจสถานบริการ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทย และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย หรือ Zero Tolerance สำหรับการจัดงานในปี 2565 ได้กำหนดจัดงานภายใต้หัวข้อ “NO VICTIMS NO TEARS” (ไม่มีผู้เสียหาย ไม่มีน้ำตาจากการค้ามนุษย์) ซึ่งแสดงถึงความร่วมมือและความตั้งใจของทุกหน่วยงานที่จะต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยมีเป้าหมายร่วมกันในปลายทาง คือ ปราบปรามการค้ามนุษย์ ป้องกันปัญหาและคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายในทุกมิติ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐในจังหวัด และสื่อมวลชนจังหวัดอุบลราชธานี อาทิ เช่น หน่วยงาน one home แรงงานจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ปกครองจังหวัด กอรมน. ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี


Share:ร่วมมอบบ้านให้แก่ ครอบครัวนายวรเกียรติ บุญล้อม ซึ่งเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว


Share:พม.อุบลฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาเห็นชอบให้การสนับสนุนเงินสงเคราะห์รายบุคคล แก่เด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือนร้อนมีผลกระทบต่อเด็กในครอบครัวจำเป็นต้องได้รับการสงเคราะห์ ตามหลักเกณฑ์กองทุนคุ้มครองเด็ก จำนวน 11 ครอบครัว เด็ก จำนวน 34 คน เป็นเงิน 167,500 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี


Share:ประชาสัมพันธ์การเสนอรายชื่อผู้เห็นสมควรเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565 ส่วนกลาง

รายละเอียด (คลิ๊ก)https://drive.google.com/file/d/1bIanA4-lIa9UZk_1y44-goHFLstWGXpB/view?usp=sharing

ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และแบบกรอกประวัติ (คลิ๊ก)https://drive.google.com/drive/folders/1PuBVln0s_IUuG_jfCVB_lt3WiOo_r9D1?usp=sharing


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial