พิธีมอบเงินพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากฟ้าผ่า

นายวิศิษฐ์ ผลดก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี กรรมการและผู้ข่วยเลขานุการด้านสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด จัดพิธีมอบเงินพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากฟ้าผ่า จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 59,400 บาท โดยรับบุตรผู้เสียชีวิต จำนวน 3 คน เข้าไว้เป็นนักเรียนทุนพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมอบสิ่งของพระราชทานแก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 โดยมีนายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี


Share:โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ๗๖ จังหวัด ประจำปี 2564 (จังหวัดอุบลราชธานี)

        จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ๗๖ จังหวัด ประจำปี 2564 (จังหวัดอุบลราชธานี) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 โดยมีพีธีการมอบข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภคให้กับนายอำเภอเขื่องใน เพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในพื้นที่อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมโรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร์) อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

Share:ประธานรัฐสภา พร้อมคณะลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัย 10,000 ชิ้น

               เมื่อ วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ผลดก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้าทีม One Home พม.อบ. ทุกท่าน ร่วมต้อนรับ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม พร้อมคณะ และคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นำโดยนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่นำหน้ากากอนามัย 10,000 ชิ้น พร้อมแอลกอฮอล์ล้างมือและนมผงสำหรับเด็ก มอบให้แก่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ชาวอุบลราชธานีพ้นภัย โควิด-19 โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19


Share:ขอความมือผู้รับบริการทุกท่าน การขอรับบริการ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุนษย์จังหวัดอุบลราชธานี

ขอความมือผู้รับบริการทุกท่าน การขอรับบริการ
ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุนษย์จังหวัดอุบลราชธานี


Share:การสร้างความเข้าใจให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนของศูนย์ CSR จังหวัดอุบลราชธานี

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนของศูนย์ CSR จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมีคณะกรรมการ คณะทำงาน จำนวน 74 คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 คน รวม 80 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี


Share:Kick off โครงการ”ครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

วันที่ 17 มีนาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว) ประธานเปิด Kick off โครงการ”ครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ณ ที่พักอาศัยของครัวเรือนเป้าหมาย ต.เอือดใหญ่ ต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ จำนวน 3 ราย
โดยมีนายวิศิษฐ์ ผลดก พัฒนาสังคมและความมั่นคงขอวมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี เลขานุการคณะกรรมการฯ กล่าวรายงาน มีพระคุณเจ้า เจ้าอาวาสวัดบ้านโพนงาม
นายอำเภอศรีเมืองใหม่ นายกกิ่งกาชาด นายก อบต.ผู้นำท้องที่ อาสาสมัคร ร่วมต้อนรับ
และให้กำลังใจ และประชุมทำแผนชีวิตของแต่ละครัวเรือนแบบบูรณาการ ่เป้าหมายครัวเรือนพ้นจน มีคุณภาพชีวิตที่ดี


Share:เวทีสมัชชาครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี และงานรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2564

วันที่ 12 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี จัดเวทีสมัชชาครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี และงานรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2564 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมรีเจ้นท์ พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วยเครือข่ายศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน(ศพค.) เครือข่ายสตรี คนพิการ สภาเด็กและเยาวชน และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายวิศิษฐ์ ผลดก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี


Share:วันสตรีสากลจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้แนวคิด “เสริมพลังสตรีและเด็กหญิงสู่ความเสมอภาค ร่วมตัดสินใจ ไร้ความรุนแรง”

    สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้แนวคิด "เสริมพลังสตรีและเด็กหญิงสู่ความเสมอภาค ร่วมตัดสินใจ ไร้ความรุนแรง" โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี


Share:ติดตามการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์ และ การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2564 นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา นำคณะกรรมาธิการ จำนวน 12 ท่าน ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์ โดยลงพื้นที่เพื่อดูบริบทการเข้า – ออก ประเทศ ณ ด่านพรมแดนช่องเม็ก อำเภอสิรินธร และร่วมประชุมรับฟังปัญญาอุปสรรคในการขับเคลื่อนงานการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial