ประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ 3 ชั้น 11 ยูนิต จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 9,116,000 บาท ขยายเขตไฟฟ้า เป็นเงิน 373,400 บาทhttps://drive.google.com/file/d/1ftlX2TCsH1SeZJK-GpD1rJlxyATn3AUB/view?usp=sharing


Share:



Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial