ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิ๊ก)https://drive.google.com/file/d/1_4G16TebdZIiLoBFx9BrPAweZ31uJJLW/view?usp=sharing


Share:ประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ 3 ชั้น 11 ยูนิต จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 9,116,000 บาท ขยายเขตไฟฟ้า เป็นเงิน 373,400 บาทhttps://drive.google.com/file/d/1ftlX2TCsH1SeZJK-GpD1rJlxyATn3AUB/view?usp=sharing


Share:ประกาศ ผลการเลือกสรรพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผลการเลือกสรรพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน คลิ๊ก https://drive.google.com/file/d/1PkHpQ_51PX4A8aVKN8ckuaCkhmttr7d2/view?usp=sharing


Share:ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนhttps://drive.google.com/file/d/1GT6E1joKkgCmTjuKKIo5PprUOdxmyS0q/view?usp=sharing


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial