แจ้งการขยายระยะเวลาการผ่อนเวลาชำระหนี้เงินกู้กองทุนผู้สูงอายุ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี
แจ้งการขยายระยะเวลาการผ่อนเวลาชำระหนี้เงินกู้กองทุนผู้สูงอายุ ออกไปอีก 6 เดือน โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565


Share:พิธีมอบเงินพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากฟ้าผ่า

นายวิศิษฐ์ ผลดก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี กรรมการและผู้ข่วยเลขานุการด้านสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด จัดพิธีมอบเงินพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากฟ้าผ่า จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 59,400 บาท โดยรับบุตรผู้เสียชีวิต จำนวน 3 คน เข้าไว้เป็นนักเรียนทุนพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมอบสิ่งของพระราชทานแก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 โดยมีนายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี


Share:โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ๗๖ จังหวัด ประจำปี 2564 (จังหวัดอุบลราชธานี)

        จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ๗๖ จังหวัด ประจำปี 2564 (จังหวัดอุบลราชธานี) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 โดยมีพีธีการมอบข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภคให้กับนายอำเภอเขื่องใน เพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในพื้นที่อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมโรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร์) อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

Share:ประกาศแจ้งงดให้บริการชั่วคราว

 


Share:ขอเชิญส่งประกวดคลิปวิดีโอ การทำกิจกรรม การสื่อสารในครอบครัว พร้อมแสดงออกถึงความเป็นอุบลราชธานี

ขอเชิญส่งประกวดคลิปวิดีโอ การทำกิจกรรม การสื่อสารในครอบครัว พร้อมแสดงออกถึงความเป็นอุบลราชธานี


Share:ประธานรัฐสภา พร้อมคณะลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัย 10,000 ชิ้น

               เมื่อ วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ผลดก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้าทีม One Home พม.อบ. ทุกท่าน ร่วมต้อนรับ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม พร้อมคณะ และคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นำโดยนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่นำหน้ากากอนามัย 10,000 ชิ้น พร้อมแอลกอฮอล์ล้างมือและนมผงสำหรับเด็ก มอบให้แก่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ชาวอุบลราชธานีพ้นภัย โควิด-19 โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial