ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000


โทรศัพท์ : 045-344641 , โทรสาร : 045-344579


E-mail: ubonratchathani@m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial