Kick off โครงการ”ครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

วันที่ 17 มีนาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว) ประธานเปิด Kick off โครงการ”ครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ณ ที่พักอาศัยของครัวเรือนเป้าหมาย ต.เอือดใหญ่ ต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ จำนวน 3 ราย
โดยมีนายวิศิษฐ์ ผลดก พัฒนาสังคมและความมั่นคงขอวมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี เลขานุการคณะกรรมการฯ กล่าวรายงาน มีพระคุณเจ้า เจ้าอาวาสวัดบ้านโพนงาม
นายอำเภอศรีเมืองใหม่ นายกกิ่งกาชาด นายก อบต.ผู้นำท้องที่ อาสาสมัคร ร่วมต้อนรับ
และให้กำลังใจ และประชุมทำแผนชีวิตของแต่ละครัวเรือนแบบบูรณาการ ่เป้าหมายครัวเรือนพ้นจน มีคุณภาพชีวิตที่ดี


Share: